Uw adviseur zonder provisie, zonder financieel belang

Dienstenwijzer

 

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Onze gegevens luiden:

FINZA , geregistreerde handelsnaam van  FIZA Financiële Zaken B.V.

Tobias Asserlaan 7

2662 SB Lansingerland

Tel. 010 - 4259000

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:

120 121 55

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

·Hypothecair krediet

·Levensverzekeringen

·Schadeverzekeringen

·Consumptief krediet

·Spaarrekeningen

·Betaalrekeningen

·Beleggingsrekeningen

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich

wenden tot: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

Ons kantoor werkt provisievrij, de kosten van onze werkzaamheden worden vergoed door onze cliënten, indien u van deze methode wenst af te wijken wordt dit schriftelijk vastgelegd.

Niet doorgaan van opdracht

Niet doorgaan hypotheek/financiering
Indien wij (advies)werkzaamheden voor u hebben verricht, doch deze werkzaamheden c.q. onze bemiddeling niet via ons kantoor leiden tot het afsluiten van een financieel product met enige financiële instelling, zijn wij echter genoodzaakt om de door ons verrichte werkzaamheden aan u in rekening te brengen. Ons honorarium bedraagt in dat geval €120,- per uur exclusief BTW. Hierbij hanteren wij als uitgangspunt dat het eerste half uur van de bespreking niet door ons in rekening wordt gebracht. Wij beschouwen deze periode als een moment waarop u zich vrijblijvend kunt oriënteren op onze dienstverlening.